PŘIDEJTE SE...

JAK SE STÁT DOBROVOLNÍKEM?

JE TO SNADNÉ

CHCETE SE STÁT DOBROVOLNÍKEM?

 • KARTA DOBROVOLNÍKA
 • ZÁKLADNÍ OTÁZKY
 • PRÁVA DOBROVOLÍKA
 • POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA

KARTA DOBROVOLNÍKA - REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ


Slouží pro zařazení do odpovídající skupiny

Vhodné, jste-li komunikativní a společenští

Vhodné, jste-li kreativní a rádi vystupujete a komunikujete s veřejností

Vhodné, pokud vás baví opravovat, vylepšovat, skládat a jste manuálně zruční

Vhodné, jste-li trpěliví, přemýšliví


Pokud ano, napište stupeň. Pokud ne, nevyplňujte 

Chcete se stát dobrovolníkem, zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 • Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
 • Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
 • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?
 • Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (např. práce s dětmi, seniory, manuální práce, administrativní výpomoc atd.).
 • Odpovědi na tyto otázky by Vám měly ulehčit rozhodování kde a komu chcete jako dobrovolník pomoci.

Práva dobrovolníka a možná nabídka organizace:

 • Právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci.
 • Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně.
 • Právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka.
 • Kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci.
 • Kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá.
 • Právo na zaškolení, výcvik, trénink.
 • Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) – individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci.
 • Právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka.
 • Právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní – možnost účastnit se hodnotícího procesu.
 • Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen.
 • Právo být pro výkon dobrovolné činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škody. V případě neuspokojivé spolupráce právo opětně kontaktovat organizaci se žádostí o nabídku dalších dobrovolných aktivit.

Povinnosti dobrovolníka:

 • splnit úkoly, ke kterým se zavázal,
 • být spolehlivý,
 • nezneužívat projevené důvěry,
 • požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje,
 • znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.),
 • být „týmovým hráčem“,
 • ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat.